Freund Elektronika d.o.o je kompanija koja radi razvoj i distribuciju svojih vlastitih "IP Integra sistema" i uz to daje tehničku podršku i obuku za ugradnju navedenih sistema u zemljama jugoistočne Europe.

parallax background

Anel Bektaš

CEO


Jasmin Kevrić

CTO


Ismail Bejtović

Menadžer za podršku i prodaju


Senida Zaklan Hajdarević

Marketing koordinator


Freund Elektronika d.o.o ima primarno ugovor o razvijanju sistema za Freund Elektronik A/S ali isto tako se bavi razvojnim poslovima za druge firme ali i prodajom i distribucijom vlastitih proizvoda i proizvoda Freund Elektronik A/S na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Prodajno i razvojno odjeljenje Freund Elektronika d.o.o je smješteno u zgradi Internacionalnog Burč Univerziteta na Ilidži.

  • Interfoni za zgrade i poslovne objekte
  • Sistemi kontrole pristupa
  • Pametne kuće
  • IP telefoni za hotele

STRUKTURA TRŽIŠTA

Tržište je podijeljeno na dva dijela:

  • Inostrano tržište gdje će u početku biti prodaja inžinjersko-savjetničkih usluga u vezi razvoja softverskih i hardverskih rješenja, a kasnije i prodaja proizvoda razvijenim unutar vlastite kompanije.
  • Domaće tržište gdje će Freund Elektronika preuzeti distribuciju pored vlastitih proizvoda i distribuciju proizvoda firme Freund Elektronik A/S u Danskoj ali i distribuciju pojedinih proizvoda od partnera kompanije Freund Elektronika A/S.

PROIZVODI I USLUGE


Freund Elektronika d.o.o razvija sljedeće proizvode i daje usluge

Proizvode:
Razvoj i distribucija Freund Elektronik A/S IP rješenja za IP telefoniju i interfone.

Usluge:
Razvoj softverskih i hardverskih rješenja za strane kompanije.
Tehničku podršku i kurseve za kupce i partnerske kompanije.

Kontaktirajte nas

Imate Pitanje ?

[email protected]

Nazovite nas

+387 33 922 890