freund-dk-logo

Freund Danska

Freund Elektronik A/S je naša danska sestrinska kompanija i ekskluzivni distributer za skandinavsko tržište. Freund Elektronik A/S je smješten u gradu Odense, u Danskoj. Firmu je osnovao gosn. Jorgen Freund 1981. godine. Freund Elektronik A/S je jedan od skandinavskih lidera u prodaji i distribuciji interfona, kontrole pristupa i rješenja za Pametne Kuće. Kompanija je ocijenjena sa AAA na Bisnode.dk. Kako bi se dobio AAA (Triple A), kompanija mora imati vrlo dobru sposobnost ispunjavanja tekućih obveza plaćanja. Gosn. Jorgen Freund predsjednik je tvrtke Freund Elektronika d.o.o.

ibu-logo

International Burch University

Internacionalni Burč univerzitet (IBU) osnovan je 2008. godine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, s ciljem predstavljanja jedinstvene prilike da preispitamo samu ideju modernog univerziteta i preciziramo nove planove za budućnost.
Nakon odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nastavni proces je započet po bolonjskom sistemu obrazovanja (3 + 2 + 3) na tri fakulteta, a nastava se izvodila na engleskom jeziku.
Burč univerzitet je započeo svoje djelovanje s utvrđenom misijom "Unaprijediti učenje i mijenjati živote". Usmjerenjem na kvalitetne i inovativne metode podučavanja i istraživanja, te kroz širok spektar naučnih, akademskih i istraživačkih tema, Univerzitet je prepoznat kao jedan od vodećih univerziteta u regionu.
Burč je član porodice privatnih Global Education obrazovnih institucija, dobro poznat na prostoru Bosne i Hercegovine po uspjehu svojih studenta koji učestvuju u različitim edukativnim takmičenjima na federalnom, državnom i međunarodnom nivou. Global Education obrazovne institucije nude obrazovanje u sedam škola (od osnovne škole, kroz koledž do univerziteta) u gradovima u Tuzli, Bihaću, Zenici, Sarajevu i Mostaru.

USAID

USAID u Bosni i Hercegovini (BiH) doprinosi ciljevima vlade SAD-a u zemlji pomažući BiH napretku ka harmoniziranoj ekonomiji, djelotvornim i transparentnim vladinim institucijama s jakim civilnim društvom i multietničkim, tolerantnim društvom.
Pomaganje zemlji da postane stabilnija zemlja, bliža evroatlantskim integracijama, je cilj USAID-a. Postizanje ovog cilja uključuje uspostavljanje funkcionalnih institucija na državnom nivou, uključivanje manjina u politički proces, usaglašenost sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, rast BDP-a, povećanu ekonomsku konkurentnost i jasnu strategiju za pristupanje EU.
Rad USAID-a na demokratiji i upravljanju u BiH fokusira se na odgovorne institucije koje zadovoljavaju potrebe građana. Rad privrednog rasta Agencije se fokusira na konkurentnu, tržišno orijentisanu ekonomiju koja pruža sve bolju priliku.