3CX Logo

FreeSWITCH je platforma otvorenog koda koju koristi više od 5000 komercijalnih preduzeća i koja olakšava poslovanje za 300M + krajnjih korisnika dnevno. To je skalabilna telefonska platforma nositelja telefona koja je namijenjena olakšavanju stvaranja glasovnih, chat i video aplikacija putem telefona i web preglednika.

Postavke za usmjerivač kod korištenja usluga: trunk, FQDN itd.: Special Port Setup.

Link za više informacija: Application Layer Gateway.